logo

Oblik ispuštanja: mast

Analogi Eritromicinska mast

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 0 rubalja. Analogni jeftinije za 82 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 11 rubalja. Analogni jeftinije za 71 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 13 rubalja. Analogni jeftinije za 69 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 15 rubalja. Analogni jeftinije za 67 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 19 rubalja. Analogni je jeftiniji za 63 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 21 rubalja. Analogni jeftinije za 61 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 21 rubalja. Analogni jeftinije za 61 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 22 rubalja. Analogni jeftinije za 60 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 23 rubalja. Analogni jeftinije za 59 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 23 rubalja. Analogni jeftinije za 59 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 23 rubalja. Analogni jeftinije za 59 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 24 rubalja. Analogni jeftinije za 58 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 25 rubalja. Analogni jeftinije za 57 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 26 rubalja. Analogni jeftinije za 56 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 27 rubalja. Analogni jeftinije za 55 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 29 rubalja. Analogni jeftinije za 53 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 30 rubalja. Analogni jeftinije za 52 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 31 rubalja. Analogni jeftinije za 51 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 32 rubalja. Analogni je jeftiniji za 50 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 33 rubalja. Analogni jeftinije za 49 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 34 rubalja. Analogni je jeftiniji za 48 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 37 rubalja. Analogni je jeftiniji za 45 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 42 rubalja. Analogni jeftinije za 40 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 44 rubalja. Analogni je jeftiniji za 38 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 46 rubalja. Analogni jeftinije za 36 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 46 rubalja. Analogni jeftinije za 36 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 51 rubalja. Analogni jeftiniji za 31 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 52 rubalja. Analogni jeftinije za 30 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 55 rubalja. Analogni jeftinije za 27 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 64 rubalja. Analogni jeftinije za 18 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 65 rubalja. Analogni jeftinije za 17 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 69 rubalja. Analogni jeftinije za 13 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 70 rubalja. Analogni jeftinije za 12 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 82 rubalja. Analogni jeftinije za 0 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 88 rubalja. Analog je skuplji za 6 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 90 rubalja. Analog je skuplji za 8 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 97 rubalja. Analogni je skuplji za 15 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 105 rubalja. Analog skuplji za 23 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 105 rubalja. Analog skuplji za 23 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 107 rubalja. Analogni je skuplji za 25 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 113 rubalja. Analog skuplji na 31 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 114 rubalja. Analog skuplji na 32 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 116 rubalja. Analog skuplji za 34 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 124 rubalja. Analogni je skuplji na 42 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 124 rubalja. Analogni je skuplji na 42 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 127 rubalja. Analog je skuplji za 45 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 128 rubalja. Analog skuplji na 46 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 128 rubalja. Analog skuplji na 46 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 131 rubalja. Analog skuplji za 49 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 138 rubalja. Analogni je skuplji za 56 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 141 rubalja. Analog skuplji za 59 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 142 rubalja. Analog je skuplji za 60 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 143 rubalja. Analog je skuplji za 61 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 146 rubalja. Analogni skuplji na 64 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 147 rubalja. Analog skuplji na 65 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 147 rubalja. Analog skuplji na 65 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 147 rubalja. Analog skuplji na 65 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 148 rubalja. Analog skuplji na 66 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 151 rublje. Analog skuplji na 69 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 151 rublje. Analog skuplji na 69 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 152 rubalja. Analogni je 70 rubalja skuplji

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 154 rubalja. Analog je skuplji za 72 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 157 rubalja. Analogni je 75 rubalja skuplji

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 163 rubalja. Analogni je skuplji na 81 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 166 rubalja. Analogni je skuplji na 84 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 168 rubalja. Analogni je skuplji na 86 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 171 rubalja. Analog skuplji na 89 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 175 rubalja. Analog skuplji na 93 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 177 rubalja. Analogni je 95 rubalja skuplji

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 182 rubalja. Analogni je skuplji za 100 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 183 rubalja. Analogni je skuplji na 101 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 185 rubalja. Analogni je skuplji na 103 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 186 rubalja. Analogni je skuplji na 104 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 188 rubalja. Analogni je skuplji za 106 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 188 rubalja. Analogni je skuplji za 106 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 189 rubalja. Analog skuplji na 107 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 189 rubalja. Analog skuplji na 107 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 190 rubalja. Analog skuplji na 108 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 191 rubalja. Analog skuplji na 109 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 196 rubalja. Analog skuplji na 114 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 202 rubalja. Analogni je skuplji za 120 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 208 rubalja. Analog skuplji na 126 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 209 rubalja. Analogni skuplji na 127 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 214 rubalja. Analogni više od 132 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 217 rubalja. Analogni je skuplji na 135 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 218 rubalja. Analog skuplji na 136 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 219 rubalja. Analog skuplji za 137 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 223 rubalja. Analog skuplji na 141 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 224 rubalja. Analog skuplji za 142 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 227 rubalja. Analog skuplji za 145 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 227 rubalja. Analog skuplji za 145 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 229 rubalja. Analogni je skuplji na 147 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 232 rubalja. Analogni je skuplji za 150 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 236 rubalja. Analog skuplji za 154 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 237 rubalja. Analog skuplji za 155 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 240 rubalja. Analogni je skuplji na 158 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 257 rubalja. Analog je skuplji za 175 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 264 rubalja. Analog je skuplji za 182 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 271 rubalja. Analogni je skuplji za 189 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 273 rubalja. Analog skuplji na 191 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 275 rubalja. Analog skuplji na 193 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 276 rubalja. Analog skuplji na 194 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 278 rubalja. Analog skuplji na 196 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 279 rubalja. Analogni skuplji na 197 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 281 rubalja. Analog skuplji za 199 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 288 rubalja. Analog skuplji za 206 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 289 rubalja. Analogni je skuplji na 207 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 289 rubalja. Analogni je skuplji na 207 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 292 rubalja. Analogni skuplji za 210 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 294 rubalja. Analogni skuplji na 212 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 295 rubalja. Analogni više za 213 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 296 rubalja. Analog skuplji za 214 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 298 rubalja. Analog skuplji za 216 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 299 rubalja. Analog skuplji za 217 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 300 rubalja. Analog skuplji za 218 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 310 rubalja. Analog skuplji za 228 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 314 rubalja. Analog skuplji na 232 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 315 rubalja. Analogni više za 233 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 319 rubalja. Analog skuplji za 237 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 328 rubalja. Analogni više za 246 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 340 rubalja. Analog je skuplji na 258 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 342 rubalja. Analogni skuplji na 260 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 345 rubalja. Analog skuplji za 263 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 347 rubalja. Analog skuplji za 265 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 353 rubalja. Analog skuplji na 271 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 359 rubalja. Analog skuplji na 277 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 360 rubalja. Analog skuplji na 278 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 377 rubalja. Analog skuplji za 295 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 408 rubalja. Analog skuplji na 326 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 412 rubalja. Analog skuplji na 330 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 416 rubalja. Analogni više za 334 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 422 rubalja. Analog skuplji za 340 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 424 rubalja. Analog skuplji na 342 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena je od 439 rubalja. Analog skuplji na 357 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 455 rubalja. Analog skuplji na 373 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 461 rubalja. Analog skuplji na 379 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 466 rubalja. Analog skuplji na 384 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 489 rubalja. Analog je skuplji za 407 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 489 rubalja. Analog je skuplji za 407 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 512 rubalja. Analog skuplji za 430 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 530 rubalja. Analog skuplji na 448 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 531 rubalja. Analog skuplji na 449 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 540 rubalja. Analog je skuplji za 458 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 615 rubalja. Analog skuplji za 533 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 656 rubalja. Analog skuplji na 574 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 669 rubalja. Analogni više za 587 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 678 rubalja. Analog skuplji za 596 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 698 rubalja. Analog skuplji na 616 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 749 rubalja. Analog je skuplji na 667 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 1134 rubalja. Analog skuplji na 1052 rubalja

Podudara se prema indikacijama

Cijena od 1317 rubalja. Analog skuplji za 1235 rubalja

Upute za primjenu eritromicinske masti

Oblik ispuštanja, sastav i pakiranje

10 g - aluminijske cijevi (1) - kartonske kutije
15 g - aluminijske cijevi (1) - kartonske kutije.

Farmakološko djelovanje

Antibiotska makrolidna skupina. Ima bakteriostatski učinak. Međutim, u visokim dozama u odnosu na osjetljive mikroorganizme ima baktericidno djelovanje. Eritromicin se reverzibilno veže na ribozome bakterija, čime se inhibira sinteza proteina.

Aktivno protiv gram-pozitivnih bakterija: Staphylococcus spp. (sojevi koji proizvode i ne proizvode penicilinazu), Streptococcus spp. (uključujući Streptococcus pneumoniae); Gram-negativne bakterije: Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Brucella spp., Legionella spp., Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae; anaerobne bakterije: Clostridium spp.

Eritromicin je također aktivan protiv Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Spirochaetaceae, Rickettsia spp.

Gram negativne šipke otporne su na eritromicin, uklj. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp., Salmonella spp.

farmakokinetika

Biološka raspoloživost je 30-65%. Distribuira se u većini tkiva i tjelesnih tekućina. Vezanje proteina u plazmi je 70-90%. Metabolizira se u jetri, djelomično s formiranjem neaktivnih metabolita. T1/2 - 1,4-2 sata, izlučuje se žučom i urinom.

svjedočenje

Infektivne i upalne bolesti uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin, uključujući difterija, hripavac, trahom, bruceloza, legionarska bolest, tonzilitis, grimizna groznica, otitis media, sinusitis, kolecistitis, upala pluća, gonoreja, sifilis. Liječenje infektivnih i upalnih bolesti uzrokovanih patogenima (posebice stafilokokima) otpornim na penicilin, tetracikline, kloramfenikol, streptomicin.

Za vanjsku uporabu: acne vulgaris.

Za lokalnu uporabu: infektivne i upalne bolesti oka.

Režim doziranja

Postavite pojedinačno ovisno o mjestu i ozbiljnosti infekcije, osjetljivosti patogena. Kod odraslih osoba koristiti u dnevnoj dozi od 1-4 g. Djeca mlađa od 3 mjeseca - 20-40 mg / kg / dan; u dobi od 4 mjeseca do 18 godina - 30-50 mg / kg / dan. Učestalost korištenja - 4 puta dnevno. Tijek liječenja je 5-14 dana, nakon što simptomi nestanu, liječenje se nastavlja još 2 dana. Uzmite 1 sat prije jela ili 2-3 sata nakon jela.

Otopina za vanjsku uporabu podmazuje zahvaćenu kožu.

Mast se nanosi na zahvaćeno područje, au slučaju očnih bolesti postavlja se iza donjeg kapka. Doza, učestalost i trajanje uporabe određuje se pojedinačno.

Nuspojave

Na dijelu probavnog sustava: mučnina, povraćanje, bol u epigastriju, kolestatska žutica, tenezm, proljev, disbakterioza; rijetko - pseudomembranozni enterokolitis, abnormalna funkcija jetre, povećana aktivnost jetrenih transaminaza, pankreatitis.

Alergijske reakcije: osip na koži, urtikarija, eozinofilija; rijetko - anafilaktički šok.

Učinci zbog kemoterapijskog djelovanja: oralna kandidijaza, vaginalna kandidijaza.

Na dijelu osjetila: reverzibilna ototoksičnost - gubitak sluha i / ili tinitus (kada se koriste visoke doze - više od 4 g / dan).

Od kardiovaskularnog sustava: rijetko - tahikardija, produljenje QT intervala na EKG-u, atrijska fibrilacija i / ili lepršanje (kod pacijenata s produženim QT intervalom na EKG-u).

Lokalne reakcije: flebitis na mjestu u / u uvodu.

kontraindikacije

Povijest žutice, izražena oštećenja jetre, preosjetljivost na makrolide.

Koristiti tijekom trudnoće i dojenja

Eritromicin prodire u placentarnu barijeru, izlučuje se u majčino mlijeko.

Kada se koristi eritromicin tijekom trudnoće, treba procijeniti namjeravanu korist za majku i potencijalni rizik za fetus. Ako je potrebno, tijekom dojenja treba odlučiti o prestanku dojenja.

Zahtjev za povrede jetre

Kontraindicirana u slučaju žutice u povijesti, izražena oštećenja jetre. Oprez se koristi za abnormalne funkcije jetre.

Primjena za povrede bubrežne funkcije

Uz oprez se koristi za povrede bubrega.

Primjena kod djece

Uporaba je moguća prema režimu doziranja.

Posebne upute

Uz oprez se koristi za povrede jetre i / ili bubrega.

Lijekovi koji povećavaju kiselost želučanog soka i kisela pića deaktiviraju eritromicin. Eritromicin ne može piti mlijeko i mliječne proizvode.

Interakcija lijekova

Istodobnom primjenom eritromicina s teofilinom, aminofilinom, kofeinom, uočava se povećanje njihove koncentracije u plazmi i time povećava rizik od toksičnog djelovanja.

Eritromicin povećava koncentracije ciklosporina u plazmi i može povećati rizik od nefrotoksičnih učinaka.

Tubularna sekrecija blokira lijekove koji produljuju T1/2eritromicin.

Nekompatibilno s linkomicinom, klindamicinom i kloramfenikolom (antagonizam).

Eritromicin smanjuje baktericidni učinak beta-laktamskih antibiotika (penicilini, cefalosporini, karbapenemi).

Uz istovremenu primjenu eritromicina povećava se sadržaj teofilina.

Kada se uzimaju istovremeno s lijekovima čiji se metabolizam događa u jetri (karbamazepin, valproinska kiselina, heksobarbital, fenitoin, alfentanil, disopiramid, lovastatin, bromokriptin), koncentracija tih lijekova u plazmi (inhibitor jetrenih mikrosomalnih enzima) može se povećati.

U / u uvođenju eritromicina povećava se učinak etanola (ubrzanje pražnjenja želuca i smanjenje trajanja djelovanja alkoholne dehidrogenaze u sluznici želuca).

Eritromicin smanjuje klirens triazolama i midazolama te stoga može pojačati farmakološke učinke benzodiazepina.

Ako se uzimaju istovremeno s terfenadinom ili astemizolom, mogu se razviti aritmije (treperenje i lepršanje ventrikula, ventrikularna tahikardija ili čak smrt); s dihidroergotaminom ili nehidrogeniranim ergot alkaloidima, vazokonstrikcija do spazma, disestezija je moguća.

Istovremenom primjenom usporava se eliminacija (pojačava učinak) metilprednizolona, ​​felodipina i kumarinskih antikoagulansa.

Uz zajednički sastanak s lovastatinom povećava rabdomiolizu.

Eritromicin povećava bioraspoloživost digoksina.

Eritromicin smanjuje učinkovitost hormonske kontracepcije.

Recenzent: Ekaterina (pozitivna recenzija)

http://lekotzyvy.com/preparat/e/jeritromicinovaja-maz/

Eritromicinska mast

Registrirajte se kako biste ostavili recenziju.
Traje manje od 1 minute.

Mast daje prosječan učinak, ali je jeftin i ne suši kožu. To mi odgovara jer nema ozbiljnih akni, ali pimples se pojavljuju povremeno. Obično se na obrazima pojavi osip, a isprva sam razmazao svu kožu na tim područjima masti za eritromicin. Ali, ispostavilo se da je mast vrlo masna, da se ne apsorbira čak ni preko noći, ustajete ujutro, a na licu imate sjajni film. Sada koristim samo prištiće s njom. Običan mali bubuljica treba biti pomazan tri puta kako bi bio blijed i potpuno nestao. Moram raditi s potkožnim tvrdim aknama mnogo dulje, ali oni se rijetko pojavljuju sa mnom i jačim lijekovima od ove masti, ne trebam.

Eritromicinska mast je jednostavno i dokazano sredstvo. Acne dobro pomaže i štoviše, ne pojavljuju se ponovno dugo vremena. Znam slučajeve da je eritromicin propisan čak i onima koji su alergični na penicilin, jer je to dokazani antibiotik. Eritromicin je također u tabletama, ali njihov prijem je pun složenijih nuspojava, a bolje je ići kod liječnika. Mast se može koristiti samostalno. Iako uputa kaže da mast pomaže kod većine vrsta akni, ali 100 g masti sadrži samo 1 g aktivne tvari. Zbog toga alat dobro djeluje u blagom stupnju bolesti. Ako je protok akutan, tablete će vam pomoći.

Eritromicinska mast je gusta, vazelinska mast s antibakterijskim djelovanjem, koja se u kozmetologiji koristi ne više od 3 tjedna, u protivnom je moguća ovisnost.
Rezultat je već vidljiv iz prve primjene: razvija se akutno zrenje, smanjuje se,
Upale zacjeljuju, ako imate vremena za pomazanje prije loma, apsces se ne može formirati.
Osobno, primjenjujem ga samo 1 tjedan mjesečno, tijekom hormonske neravnoteže kada je lice će cvjetati s acne. Unaprijed očistite lice sa katranskim sapunom, a najvažnije je da ga ne pretjerate. Mast dobro pomaže da se spriječi probijanje bubuljice.

Odabir lijeka za akne, oslanjao se na proračun i sastav. Eritromicinska mast je vrlo jeftina, a sam eritromicin je dio ostalih krema za akne, kao što je Zinerit. Stoga sam odlučio probati.
Mast ima masnu konzistenciju, izgleda kao vazelin, zbog čega se suši na koži nije dovoljno dobro, tako da postoji opasnost od bojenja odjeće i posteljine. Zbog toga sam ga obično koristio navečer, 3-4 sata prije spavanja. Ujutro sam se služio samo vikendom.
Pokušao sam pokriti samo zahvaćenu kožu. Zdrava područja nisu se dirala, iako mast ne presušuje kožu. Za početak, napravio sam tanki sloj, a zatim pamučnom krpom namazao sam ga više hrabro na upaljene akne. Crvenilo i nadutost smanjuju se za 2 dana, a zatim ostaje jednostavno pokriti lice masti. Ujutro je, usput rečeno, bolje ukloniti uljasti sloj s pamučnim jastučićem, jer se baza vazelina slabo ispere vodom. Ako nakon toga operete, onda je idealna opcija sapun, ali to je za mene, jer koža je sklona masnoći, suha vrsta ne radi, samo će se pogoršati.

Koristim ovu mast da se brinem za problematična područja. Pomaže mi da oslobodim kožu od prekomjerne masnoće, dobra je prevencija u pojavljivanju novih lezija. No, crne i bijele točkice - eritromicin mast ne uklanja comedones, pokušao mnogo puta - ne pomaže.
Mast je popularna, učinkovita i jeftina, ali također uključuje i negativne aspekte, od kojih je glavna brza ovisnost o drogi. Zbog toga morate izmjenjivati ​​mast drugim sredstvima.
Možete ga koristiti dugo vremena, ali nakon 2 tjedna uporabe postaje zarazna i rezultati nisu vidljivi. Zbog toga se uglavnom ograničavam na tjedni tečaj.
Veći učinak se javlja kada je mast na koži dugo vremena, bolje je ostaviti preko noći i isprati je samo ujutro. Stoga se razdoblje liječenja može skratiti. Ali koža se jako osuši, pripremite se za ovu nuspojavu i uključite hidratantne preparate u kompleksu tretmana.
Prvi put nakon ove pomasti, na licu su se pojavili novi osipi, mali prištići, cijelo mi je lice pocrvenjelo, ali ovo se pokazalo normalnom reakcijom na novi lijek, bilo je gotovo sljedećeg dana. Ali ako takvi znakovi ne prođu nekoliko dana, onda je vrijedno zvučati alarm.

Eritromicinska mast je svima poznata kao lijek za infektivne očne bolesti. No, njegova jeftina vrijednost i dobra antibakterijska svojstva pomažu u uklanjanju akni.
Koristi se 2 puta, a oba su uspješna. Nema vrlo pozitivnih ocjena, ali najvjerojatnije su povezane s nedovoljnim trajanjem liječenja. Sastav masti ima antibiotik, vrlo dobar, djelotvoran, ali je koncentracija antibiotika u masti niska, tako da je za kratko vrijeme vrlo teško postići impresivne rezultate. Bakterija mast ne ubija, ali postupno uništava njihovu strukturu. Zbog toga je potrebno vrijeme da se postigne rezultat.
Mast ima visoku propusnost u tkivu i krvi, bolje je pridržavati se određenih standarda za njegovu uporabu.
Koža se čisti prije uporabe. Ali ako uporaba drugih masti ne dopušta alkalno liječenje, onda je u našem slučaju potrebno samo očistiti sapunom: ekonomski ili katran. Smrvite samo izravno na akne i akne. U normalnim uvjetima dovoljna je jedna aplikacija dnevno. Ako se bolest odvija, dopuštena je do tri puta dnevno. Lako se razmaza, brzo se apsorbira.
Što se tiče vremena, ponavljam još jednom - oni su duge. Čak i uz prosječan tijek bolesti morate koristiti lijek najmanje 3 tjedna. A kod ozbiljnijih slučajeva čak i dulje, do 2 mjeseca.
Mali pojedinačni prištići uklanjaju se ovaj tjedan.

Naišao sam na ovu mast kad sam htio kupiti Zimerit, proučio njegov sastav, a tu su zapravo cink i eritromicin. Ona je pitao u ljekarni i voila - postao vlasnik cijevi za 40 rubalja. Ne savjetujem proizvodnju NizhFarma, masti drugih tvrtki, pogotovo ako ne pomažu u sastavu vazelina. Nizhfarmovsky cijevi također opremljen zgodan dozator. Cijev je mekana, ako čvrsto pritisnete, mast se penje u velikim količinama, ali zahvaljujući dozatoru možete točno izmjeriti potrebnu količinu. Naravno, nije preporučljivo pokrivati ​​cijelo lice s njim, samo prištićima.
Čuo sam da je mast masna, a oni se žale na to da kožu jako isušuje, nisam imala takvih problema, ali je također primjenjujem. Ako se bubuljica formira samo ispod kože, eritromicin osigurava da ne raste. Ako je bubuljica već ispuzala, eritromicin mu pomaže rastopiti se za dva dana. Prvi dan bubuljica blijedi i smanjuje se, a za drugi prolazi. Može ostati mrlja, također se može lako smanjiti pomoću masti. Radi se o jednokratnim aknama. Ako im je cijela posuda potrebna, trebat će više vremena. No, nemoguće je koristiti eritromicinsku mast više od 2 tjedna, posavjetovao sam se s liječnikom o toj temi, rekao je da se ne zlostavlja.

Eritromicinske tablete i eritromicinska mast na aknama lica propisao je liječnik jer sam imao jaku infekciju. Upravo sam istisnula vrlo nesretnu aknu i zaraza se proširila po cijelom licu. Donio je prljavštinu. U ovoj situaciji, antibiotik je pomogao. Ali, nažalost, antibiotik je antibiotik. Osim toga, morao je liječiti crijeva.
Na negativne točke uzet ću i moguće alergijske reakcije. Kad sam nekako htio koristiti naviku pomasti, onda sam iz nekog razloga postao ljut. Morao sam uzeti antihistaminik. Oko jedne droge!

Nitko još nije postavio pitanja. Vaše pitanje će biti prvo!

Registrirajte se kako biste ostavili recenziju.
Traje manje od 1 minute.

http://pryschotzyv.ru/eritromicinovaya-maz/

Antimikrobna sredstva Nizhfarm Erythromycin mast

?·? •? 0 Smrtne akne!)) + Sve pojedinosti i fotografije rezultata 0? •? ·?

Odmah sam saznao za nestandardnu ​​primjenu ove očne masti. Zahvaljujući onima koji su već izrazili svoje mišljenje, ne bih se sjećao ovog eritromicina u životu!

Prodaje se u bilo kojoj ljekarni

Kupio sam 10 Gram čudo sredstva za 20 rubalja

Pakirano u mini-cijevi, vrlo je zgodno ponijeti sa sobom na izlete, ako je to)

Tekstura je masna, viskozna, na koži se osjeća. Koristim mast samo noću

I da, usput - ovo nije jebena muhra, nego antibiotik! Zato nemojte zlostavljati!

Za problematičnu kožu zanimljiva je upotreba ove masti: potrebno je razmazati neke vrlo velike ili bolne akne, uključujući i potkožne. Kako vrijeme i moje iskustvo pokazuje, ova mast brzo se nosi s tim bjaki. Ne mislim da je vrijedno primijeniti ovu mast na cijelo lice - ponavljam, ovo je samo za neke bezobrazne primjerke!

Osobno sam se namazala i na potkožne akne i slično. Potkožna, nemajući vremena za izlazak, odmah je nestala, a oni koji su već bili dostupni također su se brzo osušili.

No ipak se događa da je bubuljica vrlo duboka i ne može se u potpunosti prodrijeti ovom mašću. Bubuljica će nestati, ali mrlja od nje će ostati. Nema vremena

A sada vizualni eksperiment za one koji ne vjeruju u svojstva ovog proračuna:

Večer. Primijenio je mast. Šuljao se do kreveta. Otišao je u krevet.

Sljedećeg jutra Dakle, s... Od prvog puta u ovom eksperimentu nije uspjelo, ali već postoje smjene: apsces je nestao i bubuljica je blago smanjena u veličini. Nastavljamo test.

Pa, to je sve. R.I.P., druže bubuljice!

Kao što možete vidjeti - rezultat "na licu". Eritromicinska mast brzo suši upale kože i učinkovito ih se oslobađa. Proizvod vrijedan pljeska!

Zdrava koža i dobro raspoloženje!) Ljubite se!

hitno spašavanje od akni + fotografija

Za početak, eritromicin je sastojak zenerita. Međutim, košta nekoliko puta manje (kupio sam za 28p).

Ali odmah kažem da je eritromicin antibiotik i da je vrlo jak. Stoga je potrebno koristiti s oprezom, ne više od 14 dana.

Imao sam hitan slučaj, jer liječnik nije imao vremena liječiti moje akne, a nova godina nije daleko.

Primjena: lice sam temeljito oprala prije spavanja, nakon nanošenja tankog sloja eritromicinske masti na čelo i bradu i na velike akne debljim slojem.

Ujutro se probudite - a akne postaju manje, lakše i ne tako bolne. Budući da sam imao potpuno zanemareni slučaj, onda sam za manje-više normalan rezultat trebao ne jednu noć, već 3-4. Ali iz akni postoje samo mjesta koja ću imati vremena ukloniti prije nove godine.

1 fotografija - ambalaža otmazi.

2 fotografije - tuba masti.

3 fotografije - sama mast

Tako sam stavio čvrstu eritromicinsku mast 5! Ali preporučujem ga samo u hitnim slučajevima, jer ako vi, poput mene, stalno imate velike bolne akne, trebate potražiti uzrok iznutra i ne liječiti kožu izvana.

Eritromicinska mast protiv akni

Dakle, nakon tjedan dana korištenja ove masti u borbi protiv nesavršenosti lica, želim ostaviti najpozitivnije povratne informacije o tome!

Dakle, prvo prvo. Ne preporučuje se uporaba bez liječničkog recepta. Moja majka je liječnica, rekla je mrlja, pa sam odlučila razmazati. Eritromicin je dio zerita. Iz posljednjeg smisla nije bilo dovoljno. Ali ipak sam odlučio pokušati. Cijena ovog sredstva je apsolutno smiješna - 15 rubalja, a ne Zinerite za 300. Dosljednost hmm... vazelin

Svake večeri nakon pranja, a ja sam oprao lice antibakterijskim sapunom, nanio sam ovu mast na lice tankim slojem, a na odvojenim nesavršenostima - gusto. Dakle, mast je ostala na licu sat ili dva, plus za vrijeme spavanja (no noću je oprana na jastuku, pretpostavljam). Rezultat, pah-pah, bio je vidljiv iz prve aplikacije! I iznenadio me je nevjerojatno. Prvo, nekoliko velikih bubuljica, koje su tek počele sazrijevati, značajno su se smanjile, a zatim su potpuno nestale. Tragovi već zrelih akni, koji su jednostavno odbili liječiti, jednako brzo počeli su nestajati. Također ne primjećujem crvene mrlje akni. I sve to za 1 tjedan!
Problem s nesavršenjima mog lica je star, počeo sam kao tinejdžer, ne ostavlja me na pragu od 23 godine! A ovo je prva mast, koja je, pah-pah, očistila lice.

Također želim obratiti pozornost na! Eritromicin je antibiotik. I kao što sam čuo, ovisnost se može razviti u nju, tako da ne treba koristiti ovu mast više od 2-3 tjedna. Pa ipak, na internetu sam upoznao riječi da zbog ove masti ljudi jednostavno imaju strašnu suhu kožu, koju nisam imao. Dakle, ako iz bilo kojeg razloga ova mast uzrokuje nelagodu, bolje je odmah odbiti.

Međutim, ne mogu ponovno reći da je ova mast samo za mene nalaz stoljeća! Ona je čarobna!

http://xlebez.ru/protivomikrobnye-sredstva-nizhfarm/

Pregledi masti za eritromicin

Antibiotska oka masti: trošak i korištenje nijanse

Za liječenje zglobova naši čitatelji uspješno koriste Eye-Plus. Vidjevši popularnost ovog alata, odlučili smo ga ponuditi vašoj pozornosti.
Pročitajte više ovdje...

Oči često postaju predmet napada opasnih bakterija i mikroba.

Na pozadini njihove vitalne aktivnosti razvijaju se ozbiljne bolesti, koje ne samo da mogu donijeti neugodne osjećaje, već i značajno smanjiti oštrinu vida. Koje se antibiotske masti smatraju najučinkovitijima?

Kada je propisano

Važno je shvatiti da takvi lijekovi nisu prikladni za svakodnevnu uporabu. Koriste se samo u slučajevima kada je potrebno spriječiti razvoj bolesti ili profilaktički utjecati na njen tijek.

Obično su antibiotske masti usmjerene na suzbijanje vitalne aktivnosti sljedećih bakterija:

 • spirohete;
 • miroplazmy;
 • gonococci;
 • Salmonella;
 • streptokoki;
 • E. coli;
 • stafilokoki;
 • klamidija.

Suština učinka antibakterijskog lijeka je uništavanje stanične membrane i suspenzija rasta bakterija. Uz intenzivan utjecaj masti, znakovi štetnog utjecaja mikroorganizama nestaju za 5-7 dana.

Pod kojim će uvjetima dvokatna oka pomoći ovdje saznati.

Crvenilo - prvi znak infekcije

Masti se aktivno koriste u dijagnostici ozbiljnih očnih bolesti. Koje se bolesti mogu prevladati uz pomoć takvog lijeka:

Sve gore navedene bolesti imaju približno iste simptome: smanjena oštrina vida, oteklina, crvenilo, osip. Često je razvoj problema popraćen formiranjem gnoja i povećanim suzenjem.

Naravno, za liječenje svakog problema razvili su vlastite verzije masti. Takvi lijekovi uzimaju u obzir pojedinačne simptome i ozbiljnost bolesti.

Liječenje sindroma suhog oka - Gilan Comfort kapi za oči.

Popis učinkovitih alata

Izbor lijeka u svakom slučaju treba provoditi pojedinačno. Ovdje liječnik uzima u obzir stanje pacijenta, njegovu dijagnozu i moguću prisutnost kontraindikacija.

U nastavku su navedeni učinkoviti lijekovi koji su prikladni za rješavanje određenog problema.

Od ječma

Ječam je čest problem koji može prestići pacijenta u bilo kojoj dobi. Prvi simptomi su nelagodnost u plućima, svrbež u gornjem ili donjem kapku. Nakon toga, kapci počinju bubriti, dolazi do iscjedka gnoja, smanjene oštrine vida.

Najlakši način da porazite ječam u ranim fazama, kada bakterije nisu imale vremena za umnožavanje. U ovom slučaju, dovoljne su 3-4 aplikacije djelotvornih masti.

Smanjena oštrina vida - hipermetropni astigmatizam kod djece.

Pripravak fluorokinolona

Koji su najbolji alati za rješavanje problema:

 1. Tobrex. To je iznimno učinkovit lijek, među kontraindikacijama od kojih se bilježi samo individualna netolerancija. Glavna aktivna tvar je tobramicin, koji pomaže uništiti nekoliko vrsta bakterija. Alat je učinkovit u borbi protiv ječma, blefaritisa, keratitisa.
 2. Tetraciklinska mast. Glavna aktivna tvar je tetraciklin. Učinkovito uklanja gotovo sve bolesti oka bakterijskog tipa. Nije primjenjivo za liječenje trudnica i djece mlađe od pet godina. Osim ječma, pomoću alata možete pobijediti blefaritis, konjunktivitis, keratitis.
 3. Eritromicinska mast. Učinkovito se bori protiv simptoma ječma, blefaritisa, bakterijskog konjuktivitisa. Alat se može koristiti za liječenje novorođenčadi, ali samo nakon savjetovanja s liječnikom. Ograničenja uporabe odnose se na prekomjernu osjetljivost na eritromicin. Također, alat se ne može konzumirati zbog narušavanja funkcije jetre.

Ciprofloksacin je antibiotik širokog spektra.

Kako vratiti vid u bolesnika sa slabom hiperopropijom detaljno je opisano u članku.

Od konjunktivitisa

Konjuktivitis se s pravom smatra jednim od najčešćih očnih bolesti. Osim bakterijskog tipa, postoji i virusna, alergijska, gljivična forma problema.

Koja je mast koja se koristi u borbi protiv ove bolesti:

 1. Kolbiotsin. Ova mast je kontraindicirana kod trudnica i djece mlađe od osam godina. Među glavnim aktivnim sastojcima su tetraciklin i kloramfenikol. Alat je iznimno učinkovit, i obično dovoljno tjedan tečaj njegove primjene.
 2. Eubetal. Ovaj lijek učinkovito bori protiv klamidije, ameba i mikoplazmi koje uzrokuju konjunktivitis. Alat se ne može koristiti s preosjetljivošću na komponente, s visokim tlakom lubanje i bolestima rožnice.
 3. Ofloksacin. Aktivno se koristi za liječenje očnih bolesti uzrokovanih vitalnom aktivnošću patogena. Tijek prijave je dva tjedna. U ovom slučaju, alat se ne preporučuje za liječenje djece mlađe od 15 godina, niti se može koristiti kod trudnica i dojilja.

Tetraciklin i masti za eritromicin također su pogodne za suzbijanje bakterijskog konjunktivitisa.

Znak teških nasljednih anomalija je orbitalni hipertelorizam.

Od blefaritisa

Blefaritis je opasna bakterijska bolest oka koju je teško liječiti i često se pretvara u kroničnu fazu.

Glavni simptom problema su otečeni kapci. Oteklina se povećava sa svakim danom, bol, pojava gnoja i svrbež se dodaju simptomima.

Liječnici preporučuju liječenje blefaritisa sljedećim mastima:

 • Fucithalmic, koji pomaže kod akutnog oblika bolesti i ima najmanje kontraindikacija;
 • kloramfenikol;
 • Kolbiotsin - alat koji učinkovito eliminira znakove mnogih bakterijskih infekcija zbog aktivnih sastojaka poput kloramfenikola i tetraciklina. Ne preporučuje se za liječenje djece mlađe od osam godina, a zabranjena je i za trudne žene.

Da biste uklonili simptome blefaritisa, možete Tobreks i eritromicin mast.

Opasan simptom koji zahtijeva hitno liječenje liječniku je hipema.

Kompleksan lijek za najbrži mogući oporavak

S čirevima i keratitisom rožnice

Upala rožnice povezana s bakterijskim ili virusnim lezijama sluznice naziva se keratitis. Čir na rožnici je ulcerozni oblik keratitisa. Ove dvije bolesti imaju mnogo uobičajenih simptoma i često se liječe istim lijekovima.

Koja sredstva se mogu upotrijebiti za poraz problema:

 1. Dibiomycin - mast brzo uklanja edeme i druge uznemirujuće simptome.
 2. 1% detetraciklina.
 3. Kolbiotsin.
 4. Tetraciklinska mast.

U svakom slučaju propisuju se njihovi lijekovi. Korištenje određenih lijekova na integriran način relevantno je samo u slučajevima kada se komponente sredstava kombiniraju jedna s drugom.

Vremenski provjereni alat

Kako odabrati kapi za oči za suhe i umorne oči, pročitajte ovdje.

Kako odabrati

Na prvi pogled, čini se da je proces odabira elementarno jednostavan, jer se morate usredotočiti isključivo na određenu bolest. Međutim, ima mnogo nijansi, a ovdje su glavne:

 • potrebno je proučiti popis kontraindikacija;
 • treba obratiti pozornost na kombinaciju ove masti s drugim lijekovima;
 • Važno je osigurati da je antibiotska mast prikladna za liječenje ove određene bolesti;
 • Također biste trebali obratiti pozornost na trajanje uporabe;
 • Neke masti su relevantne samo kada se koriste u akutnoj fazi liječenja i nisu prikladne za liječenje znakova kroničnog blefaritisa ili konjunktivitisa.

Pravovremeno proučavanje svih tih nijansi pomoći će izbjeći neugodne posljedice korištenja neprikladnih sredstava.

Kako nanijeti mast za oči

Glavni znak bakterijske infekcije su gnojne oči i vodenastost.

U kojim slučajevima je strogo zabranjeno koristiti mast

Možda je glavno ograničenje u pogledu antibiotskih masti primjenjivo na trudnice i dojilje. Ne mogu koristiti većinu lijekova.

Također se ne preporučuje nepotrebno korištenje lijekova u liječenju drugih antibiotika. Važno je razmotriti međusobnu kombinaciju lijekova.

Posebna se pažnja mora posvetiti liječenju djece mlađe od tri godine. U tom slučaju neće raditi svi lijekovi.

Tijekom razdoblja liječenja zabranjeno je korištenje kontaktnih leća. Možete ih nositi samo 5-7 dana nakon završetka liječenja.

Antibiotska mast strogo je zabranjena zbog individualne intolerancije, osjetljivosti očiju i očnih kapaka. Morate obratiti pozornost na svoje dobrostanje: ako se nakon upotrebe proizvoda stoički svrbi ili gore, bolje je odbiti ga koristiti.

Također je važno zapamtiti da se u suprotnosti s funkcionalnošću bubrega ili jetre, takvi lijekovi koriste s velikim oprezom.

Za liječenje zglobova naši čitatelji uspješno koriste Eye-Plus. Vidjevši popularnost ovog alata, odlučili smo ga ponuditi vašoj pozornosti.
Pročitajte više ovdje...

Rani posjet liječniku će uštedjeti novac i ubrzati oporavak.

Ispravna terapija za bakterijsku infekciju - upute za uporabu Floxal oka.

Cijene i recenzije

Tablica u nastavku prikazuje približne cijene lijekova. Uz njihovu pomoć možemo zaključiti o približnoj politici određivanja cijena na farmaceutskom tržištu.

http://ofto.lechenie-zreniya.ru/lechenie-glaz/eritromitsinovaya-maz-otzyvy/

Mast za eritromicin: upute i preporuke za uporabu, kontraindikacije, djelotvornost i povratne informacije

Osobe s problematičnom kožom znaju koliko je problematično riješiti se akni. Situacija se pogoršava ako je bolest uzrokovana patogenom mikroflorom, koja se nalazi na površini kože. Posebnost bakterija je u tome što su inertni za djelovanje većine lijekova i kozmetike. Dermatolog u pravilu pacijentu propisuje antibiotik.

Acne (acne) je jedan od najčešćih problema u 72% odraslih (ispod 25 godina starosti).

Očito, nema besprijekornog lijeka, pa pacijenti moraju birati između učinkovitosti i neškodljivosti. No, postoje sigurni lijekovi, testirani vremenom i pozitivnim pregledima pacijenata. Najbolji primjer je eritromicinska mast za akne, koja se široko koristi u liječenju dermatoloških oboljenja.

Li eritromicin acne krema pomoć?

Smatra se farmaceutskim agensom koji se desetljećima koristi za liječenje akni, osipa. Kao dio masti postoji snažan antibiotik eritromicin. On potiskuje vitalnu aktivnost patogenih bakterija, izazivajući pojavu novih akni.

Na površini ljudske kože živi veliki broj mikroorganizama koji štite epidermu od infekcija. Ponekad ova mikroflora prodire u strukturu žlijezda lojnica, ometajući intenzitet proizvodnje sebuma, što dovodi do upale i bolesti akni.

Uz pomoć eritromicinske masti, ne samo da možete obnoviti prirodnu mikrofloru, nego se i riješiti akni. Minimalna koncentracija aktivne tvari eliminira predoziranje, kao i nuspojave na antibiotik iz tijela.

Opis droge

Masti na bazi eritromicina - oftalmološke, naširoko se koriste u oftalmologiji. Riječ je o lijeku namijenjenom za vanjsku uporabu. Glavni aktivni sastojak je makrolidni antibiotik, aktivan protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.

Eritromicinska mast je popularno i dobro poznato farmaceutsko sredstvo. Sastav je indiciran za primjenu u bolesnika s intolerancijom na penicilin.

Njegov glavni nedostatak je nemogućnost produljene terapije, zbog sposobnosti infektivnih patogena da razviju otpornost na aktivnu tvar lijeka. Smatra se da se lijek primjenjuje samo izvana, primjenjujući na problematična područja kože.

 • ublažavanje žarišta upale;
 • suzbijanje vitalne aktivnosti potencijalno opasne mikroflore;
 • obnavljanje funkcioniranja lojnih žlijezda.

Nakon upotrebe, lijek se brzo apsorbira u epitelnom sloju i prodire u duboke kuglice dermisa. Postupno, aktivni elementi sastava šire se kroz limfne čvorove, pluća i ulaze u pleuralnu šupljinu. Nema sistemskog učinka zbog nominalne koncentracije antibiotika.

Kliničko-farmakološka skupina

Eritromicinska mast - reprezentativni antimikrobni, antiparazitički lijekovi. To je dugo poznati makrolidni antibiotik s izraženim bakteriostatičkim i baktericidnim djelovanjem (na temelju doziranja, kao i etiologije patogena).

Pokazuje visoku aktivnost na:

 • stafilokoki;
 • Corynebacterium;
 • streptokoki;
 • klamidija;
 • hemofilni štapić.

Utvrđeno je da lijek može suzbiti vitalnu aktivnost bakterijskih sojeva koji pokazuju otpornost i inertnost prema drugim lijekovima.

Farmakološko djelovanje

Eritromicinska mast ima antibakterijska i protuupalna svojstva. Mehanizam djelovanja tvari je jednostavan, ali istodobno učinkovit:

 • komponente lijeka inhibiraju sposobnost gram-negativnih i gram-pozitivnih patogena da rastu i šire se;
 • Eritromicin blokira proizvodnju proteinskih struktura u bakterijama;
 • sekvenca aminokiselinske sinteze je prekinuta, peptidni spojevi aminokiselina su uništeni na molekularnoj razini.

Ovaj mehanizam dovodi do činjenice da je u prvoj fazi patogena mikroflora potisnuta u žarištima upale, a zatim potpuno uništena. Zbog jedinstvenih svojstava liniment je postao široko rasprostranjen u medicini i kozmetologiji.

Oblik i sastav otpuštanja

Mast je dostupna u aluminijskim i plastičnim epruvetama od 30, 20 i 15 grama. To je homogena i homogena masa srednje gustoće. U lijeku dominira žuta s blago smeđom nijansom. Na svakih 100 g gotovog farmaceutskog sredstva ne otpada više od 1 g antibiotika. Nominalna koncentracija eritromicina osigurava visoku podnošljivost lijeka, čak i kod pacijenata sklonih alergijskim reakcijama.

 • antibiotik (1000 U);
 • medicinski vazelin;
 • natrij sulfiti, lanolin.

Zbog dodatnih sastojaka epitel se lako i brzo apsorbira, prodire u dublje slojeve kože.

Upute za uporabu

U skladu s službenim uputama, eritromicin se nanosi na osip koji je prethodno očišćen i tretiran antiseptikom. Alat je ravnomjerno raspoređen tankim slojem preko cijelog područja lezije.

 1. Različitost liječenja određuje samo liječnik nakon pregleda pacijenta.
 2. Za akne terapiju, optimalno je podmazati problematična područja 1-2 puta dnevno.
 3. Lijek se primjenjuje u večernjim i jutarnjim satima.
 4. Dopušteno je prekrivanje primjene lijeka s izraženim patologijama i velikim lezijama.

Dermatolozi ne preporučuju trljanje farmaceutskog sredstva u epitelni sloj, jer Postoji velika mogućnost iritacije kože. Ograničeno trajanje terapije je 21 dan. Kod dulje upotrebe dolazi do ovisnosti o antibioticima, a njegova terapeutska svojstva su izjednačena.

Indikacije i kontraindikacije

Prije početka liječenja važno je proći pregled kod specijaliste. Uspješnost terapije uvelike ovisi o točnosti dijagnoze. Primjena masti indicirana je za sljedeće dermatološke bolesti:

 • gnojni osip praćen bolnim simptomima;
 • trofička ulceracija kože;
 • liječenje bijelih i crnih "točaka";
 • gnojni konjunktivitis (izborno);
 • osip uzrokovan starenjem koji se javlja na pozadini hormonalne neravnoteže;
 • infektivne lezije na koži.

Budući da se radi o farmaceutskom proizvodu visoke aktivnosti protiv patogene mikroflore, propisuje ga liječnik. Inače, antibiotska terapija može imati nuspojave.

Kontraindikacije za uporabu linimenta:

 • preosjetljivost tijela na sastav lijeka;
 • Zabranjeno je koristiti lijek trudnicama i dojiljama;
 • bolesti jetre ili disfunkcija.

U svakom od tih slučajeva pacijentima se propisuju sigurniji i specijaliziraniji lijekovi.

Doziranje i primjena

Prema službenim uputama za uporabu eritromicin mast za akne primjenjuje se samo izvana.

 1. Gnojni dermatitis (uključujući kožne infekcije) - krema se nanosi na problematična područja tijela 2 puta dnevno. Prosječna doza je 0,5 - 2 g.
 2. Oko bolesti - mast se stavlja u donji kapak do 3 puta dnevno, 2-3 mg.
 3. Terapija protiv opeklina - primjena 2-3 puta u 7 dana.
 4. Rani stadij sifilisa ili gonoreje - brisevi natopljeni mastima daju se oralno u frekvenciji od 1 na svakih 6 sati.

Ove preporuke se individualno podešavaju za svakog pacijenta. Trajanje liječenja određuje dermatolog, oftalmolog, terapeut ili ginekolog.

Nuspojave i posebne upute

Kada se dozira pomoću eritromicinske masti za akne na licu, vjerojatnost nuspojava je minimalna. Ako koristite liniment duže od 21 dan, moguće komplikacije i nuspojave:

 • slabljenje imunološkog sustava;
 • povratak glavne bolesti;
 • hiperemija u području liječenja.

U rijetkim slučajevima postoji osip na koži, svrbež. Navedene reakcije prolaze bez ikakve intervencije pacijenta.

Upute za upotrebu:

 • prije primjene važno je osigurati da nema nuspojava;
 • potrebno je potpuno eliminirati kontakt lijeka s sluznicama očiju;
 • Trajanje liječenja je 3 tjedna, nakon čega infekcije stvaraju otpornost na antibiotike.

Lijek se distribuira apsolutno slobodno, bez liječničkog recepta, ali se moraju koristiti s velikim oprezom.

analoga

Moderna farmaceutska industrija proizvodi ogromnu količinu masti i gelova koji su usmjereni na akne, akne i dermatološke bolesti općenito. Što se tiče najbližeg sastava i načela djelovanja analoga eritromicinske masti, ovdje su:

Kožne bolesti su opasne jer se samo-pogoršavaju tijekom samo-liječenja, stoga preporučujemo da prekinete ovu praksu. Najsigurnije je delegirati pitanje odabira analoga masti ili zamjene liječniku.

Recenzije

Elena, 26 godina, Krasnojarsk

Da budem iskren, nisam ni slutio da eritromicinska mast tretira akne i akne. Ovaj lijek se nalazi u svakom priboru za prvu pomoć, ali samo mali broj njih zna kako ga pravilno upotrijebiti i s kojom frekvencijom. Za mene, acne je jedan od najatraktivnijih bolan u posljednje 4 godine. Nakon rođenja kćeri, koža je pokrivena osipom, koji praktički ne napušta lice, pa pokušavam sve masti.

Liza, 24, Murmansk

Stalno koristim eritromicin, po savjetu prijatelja. Prije toga, primijeniti malu količinu masti izravno na pimples prije spavanja. Do jutra, koža je bila glatka i ravnomjerna. Sada se oslobodim osipa na drugi način: ravnomjerno raspoređujem kompoziciju po cijelom području. Ujutro se liječi istim pripravkom, ali u kombinaciji s hidratantnom kremom (1: 1). Rezultat je sretan!

http://mydoctorok.ru/mazi/eritromitsinovaya-maz-ot-pryshhej.html
Up